11 Annual Forum of the EUSDR - Invitation

  • 11.10.2022

Vážení hostia,
 
Je nám potešením pozvať Vás na 11. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región. Podujatie sa uskutoční 19. – 20. októbra 2022Košiciach, v Kulturparku, Kukučínova 2.
 
PROGRAM A ODKAZ NA REGISTRÁCIU
 
11. výročnému fóru stratégie EÚ pre dunajský región bude predchádzať dňa 18. októbra 2022 Deň participácie v dunajskom regióne. Program a registrácia je dostupná tu.
 
Tu nájdete aj praktické informácie o možnostiach cestovania a ubytovania.
Dňa 18. októbra 2022 sa uskutoční aj online podujatie venované biodiverzite v dunajsko-karpatskom regióne a ekologickej konektivite, ktoré si vyžaduje samostatnú registráciuPodujatie bude prebiehať v hybridnom formáte, prezenčne aj online.
Okrem toho môžu účastníci navštíviť zaujímavé výstavy a sprievodné podujatia.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 
Sledujte nás aj na Facebooku:
Головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону | Facebook
Danube Region Strategy | Facebook
Programy nadnárodnej spolupráce - Národné kontaktné body | Facebook
 
Organizačný tím