6. výročné fórum dunajskej stratégie

  • 18.08.2017

V dňoch 18. – 19. októbra 2017 sa v Budapešti uskutoční  6. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.  Výročné fórum je hlavným podujatím dunajskej stratégie, zahŕňajúcim zainteresovaných partnerov z celého dunajského regiónu. Účelom je stanovenie strategickej orientácie, výmena názorov a skúseností a prediskutovanie zásadných otázok súvisiacich s vyhliadkami a výzvami stratégie.

Fórum bude tematicky zamerané na energetickú bezpečnosť a rozvoj dopravy. Osobitná pozornosť sa bude venovať finančným možnostiam pre jednotlivé piliere dunajskej stratégie. Prioritu budú mať aj tieto tri aspekty: dať na fóre možnosť prezentácie úspešným a sľubným projektom; vytvoriť stimulačnú platformu na tvorbu sietí, kde môžu potenciálni partneri diskutovať; zamerať sa na možnosť posilnenia spolupráce pre nečlenské štáty EÚ. Zároveň sa uskutoční diskusia k budúcnosti makroregionálnych stratégií. Kľúčovou bude aj otázka, ako najlepšie premeniť politické záväzky na konkrétne opatrenia.

Bližšie informácie ako aj možnosť registrácie je na stránke www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest