Aktuality

EUSDR Thematic Event on Climate Change and Water Management

V krajinách podunajského regiónu teraz vzniká mnoho iniciatív označených ako „prispôsobenie sa zmene klímy“. Svedčí to o rastúcom povedomí za posledné desaťročie o tom, ako dôležitá je adaptačná zložka v mnohých sektoroch hospodárstva. Už existujú pozitívne príbehy a prvé ponaučenia zo zavedenia ...
22.09.2021

Krajiny dunajského regiónu pomáhajú Ukrajine pri prevzatí štafety v predsedníctve Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)

Slovenské predsedníctvo EUSDR spolu s Bodom dunajskej stratégie, DG REGIO a bývalým chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali tri stretnutia zamerané na podporu tímu ukrajinského národného koordinátora pri príprave budúceho ukrajinského predsedníctva EUSDR, ktoré sa začne v novembri tohto ro...
27.04.2021

Ukrajina bude ako prvý nečlenský štát EÚ predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť (EUSDR) v roku 2022

17. februára 2021 prijali zúčastnené štáty EUSDR jednomyseľné rozhodnutie a schválili predsedníctvo Ukrajiny v Stratégii EÚ pre dunajský región. Ukrajina tak ako prvá krajina mimo EÚ prevezme predsednícku štafetu, a to od novembra 2021 do novembra 2022. Dunajský región čelí podobne ako iné mak...
05.03.2021

Téma embeddingu má samostatnú pracovnú skupinu

Po dlhšej pauze, vyvolanej najmä pandémiou COVID-19, sa 22. januára 2021 konalo v poradí už tretie online stretnutie pracovnej skupiny dunajskej stratégie pre zapracovanie cieľov stratégie do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EMB-DR Task Force). Johan Magnusson, zástupca Európsk...
22.01.2021

Začiatok nového roka patril prvému riadnemu stretnutiu národných koordinátorov

V rámci slovenského predsedníctva sme na začiatku nového roka, 13. januára 2021, zorganizovali prvé riadne online stretnutie národných koordinátorov. Konalo sa len pár týždňov po tom, ako sme na neoficiálnom stretnutí, 27. novembra 2020, predstavili naše priority a program dunajskej stratégie na ...
13.01.2021

Pod vlajkou slovenského predsedníctva sme zorganizovali prvé stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí

Vicepremiérka Veronika Remišová otvorila úvodné, neformálne stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej stratégie, ktoré sa konalo 27. novembra online formou. Približne 70 účastníkom sme predstavili priority a program dunajskej stratégie na najbližší rok.   ...
02.12.2020

Zákazka "Zabezpečenie výroby a distribúcie 28 video príspevkov na sociálne siete pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa"

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu diela Príloha č. 2a –Typy video príspevkov Príloha č. 2b – Rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2c –Rešerš programu Stredná Európa
06.11.2020

Slovenská republika opäť povedie Stratégiu EÚ pre dunajský región

Slovenská republika sa stane predsedajúcou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región (dunajská stratégia). Svojho predsedníctva sa ujme od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021. Tejto náročnej odbornej, ale aj politickej úlohy sa Slovensko iniciatívne chopilo už druhýkrát, čím si vyslúžilo uznanie...
01.11.2020

Európska komisia prijala nový akčný plán dunajskej stratégie

Európska komisia vo svojej druhej správe o implementácii makroregionálnych stratégií z januára 2019 potvrdila nemennosť výziev dunajskej stratégie. Naďalej k nim patria pokles politickej podpory, neuspokojivá úroveň účasti na zasadnutiach riadiacich skupín prioritných oblastí, ale aj  nedostatočn...
30.10.2020

Informácia o 9. výročnom fóre Stratégie EÚ pre dunajský región

V poradí 9. výročné fórum sa konalo 22.októbra 2020 vo virtuálnom prostredí pod chorvátskym predsedníctvom. Hlavná téma fóra bola definovaná pomerne všeobecne ako trvalo udržateľný rozvoj dunajského regiónu. Fórum otvorila Nataša Tramišak (ministerka regionálneho rozvoja a EÚ fondov Chorvátska...
30.10.2020
« 1 2 3 4 5 »


Archív 31