Aktuality

Oznam o pripravovanom podujatí

Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podujatie, ktoré organizuje Interact a ktoré je zamerané na spoluprácu medzi programami v regióne strednej Európy a juhovýchodnej Európy. Keďže súčasťou programu je aj spolupráca s makroregionálnymi stratégiami, dávame Vám na zváženie účasť na poduj...
30.10.2020

Zagreb 28. októbra 2020 - 7 plenárna konferencia EUSDR

Gordan Grlić Radman, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí sa v stredu zúčastnil na siedmej parlamentnej konferencii o stratégii EÚ pre dunajskú oblasť (EUSDR), ktorú usporiadal chorvátsky parlament.   Zdôraznil  na nej význam Dunaja ako záchranného lana európskeho kontinentu, kto...
28.10.2020

Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila dokument: Národná pozícia k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región“, ktorý predkladal vedúci Úradu vlády  SR, Matúš Šutaj Eštok.  Dokument vznikol z iniciatívy Národného koordinátora Stratégie EÚ pre dunajský región v SR, Michala Blaš...
03.07.2019

Nové inšpirácie pre environmentálnu dopravu na Dunaji

Vo štvrtok 22.novembra 2018 sa v  hoteli Apollo v  Bratislave uskutoční   konferencia Danube logistics meet bioeconomy, ktorá spojí zainteresované subjekty zo sektora dopravy pozdĺž Dunajskej vodnej cesty, vnútroštátne orgány, spoločnosti na výrobu biomasy / bioenergie a iné organizácie, aby pres...
20.11.2018

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce na seminári o posilnení investícií do systému Natura 2000

Problematika životného prostredia je v rámci Dunajského nadnárodného programu obsiahnutá v druhej prioritnej osi pod názvom Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. Alokácia určená pre túto  prioritu  na celé aktuálne obdobie pre všetky  zúčastnené krajiny má hodnotu 86 834...
12.11.2018

Odborníci pripravujú revíziu akčného plánu Dunajskej stratégie týkajúcej sa kvality vôd

Na pozvanie Vladimíra Nováka, generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, spolukoordinátora prioritnej oblasti 4 „kvalita vôd“ Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR), sa  v dňoch 24.-25.10.2018  na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnilo v poradí už 16. ...
29.10.2018

Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní s účasťou Úradu vlády SR

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v utorok 23. októbra 2018 zúčastnil druhého zo série troch podujatí Policy Learning Dialogue, ktoré sa uskutočnilo na pôde agentúry Slovak Business Agency v Bratislave.  Agentúra ho pripravila v rámci projektu SENSES...
25.10.2018

Vyhodnotenie výzvy Seed Money Facility

V prvej výzve vyhlásenej v rámci nástroja Seed Money Facility bolo zo 65 predložených projektových žiadostí celkovo schválených 19. Keďže projekty boli Monitorovacím výborom odporúčané na schválenie s podmienkou, definitívne schválenie sa očakáva v septembri 2018. V schválených projektoch sú zast...
28.08.2018

Otvorená registrácia na 7. výročné fórum dunajskej stratégie

V dňoch 18. až 19. októbra 2018 sa v Sofii uskutoční 7. výročné fórum  Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré spoločne organizuje Ministerstvo pre miestny rozvoj a verejné práce Bulharskej republiky a Európska komisia. Hlavnou témou fóra bude rozvoj cestovného ruchu ako predpoklad hospodárskeho ...
10.08.2018

Uskutočnilo sa 6. výročné fórum dunajskej stratégie

6. výročné fórum EUSDR sa uskutočnilo v dňoch 18.-19. októbra 2017 v Budapešti. Fórum spoluorganizovali Maďarsko a Európska komisia. Tematicky bolo 6. výročné fórum zamerané na otázky konektivity, bezpečnosti a energetiky, pričom v rámci neho sa uskutočnilo aj Výročné podujatie Dunajského nadnáro...
06.11.2017
« 1 2 3 4 5 »


Archív 31