Druhý ročník úspešného „EMBEDDING WEEK“ v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región už budúci týždeň

  • 08.06.2023

Podujatie nadväzuje na svoj úspešný prvý ročník, ktorý sa konal v júli 2022.

Druhý ročník sa uskutoční už budúci týždeň, od 12. do 16. júna 2023!

Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaujímajú o túto tému, sú srdečne pozvané, aby sa zúčastnili na sérii piatich tematických online seminárov, ktoré sú zamerané na zblíženie a zosúlaďovanie Stratégie EÚ pre dunajský orgán a rôznych podporných finančných nástrojov a schém. 

Tematicky sú workshopy rozdelené podľa priorít EUSDR:

  • Workshop 1 – Lepšie prepojený dunajský región
  • Workshop 2 – Inteligentnejší dunajský región
  • Workshop 3 – Zelenší dunajský región
  • Workshop 4 – Bezpečnejší dunajský región
  • Workshop 5 – Sociálnejší dunajský región

Bližšie informácie a registráciu nájdete na: EUSDR Embedding Week - EUSDR - Danube Strategy Point (danube-region.eu)