Dunajská stratégia predstavuje príležitosť pre rozvoj regiónu

  • 07.12.2021

Slovensko má za sebou ročné predsedníctvo v Dunajskej stratégii a pri tejto príležitosti sa zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v pozícii národného kontaktného bodu Stratégie EÚ pre dunajský región zúčastnili online diskusie.

Dunajská stratégia predstavuje príležitosť pre rozvoj regiónu