EUSDR Thematic Conference on Innovation and Digitization

  • 22.09.2021

Inovácie a digitalizácia sú jednou z priorít slovenského predsedníctva v stratégii EÚ pre dunajský región. Táto téma sleduje koncept Európskej únie - zelenej a digitálnej transformácie, ktorá by mala v konečnom dôsledku viesť ku klimatickej neutralite. Dňa 22. septembra sa slovenské predsedníctvo EUSDR na konferencii Inovácie a digitalizácia bude zaoberať otázkami, ako podporiť inovácie a digitalizáciu v Dunajskom regióne, regionálnymi aspektmi digitalizácie MSP a financovaním inovácií a digitalizácie.
 
Agenda:
9.00 – 9.25 – Registrácia, príchod hostí
9.25 – 9.30 – Otvárací príhovor
9.30 – 11.00 – Regionalálne aspekty digitalizácie
11.00 – 11.15 – Coffee Break
11.15 – 12.45 – Dunajská stratégia – ako posilniť inovácie a digitalizáciu?
12.45 – 13.45 – Obedná prestávka
13.45 – 15.15 - SANDBOXES – experiment na inováciu
15.15 – 16.45 – Kľúčový faktor úspechu – financovanie
16.45 – 17.30 – Záver konferencie
 
Podujatie bude organizované hybridnou formou - online a s osobnou účasťou. Konferencia sa uskutoční v hoteli Bôrik v Bratislave 22. septembra
 
Zaregistrujte sa teraz: https://www.eusdr-innovation-digitization.com/
 
Facebook: https://www.facebook.com/InnovationandDigitization

LEAFLET