Finančný nástroj na prípravu projektov Seed Money Facility

  • 18.08.2017

Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje Dunajský nadnárodný program na podporu prípravy projektov v súlade s 12 prioritnými oblasťami dunajskej stratégie. S podporou Seed Money môžu byť projekty pripravované na ďalšie zdroje financovania bez ohľadu na finančný nástroj, resp. program. Čiže môže byť financovaná príprava projektov, ktoré budú neskôr podporené napr. z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov ako aj ďalších nástrojov. Prvá výzva Seed Money Facility bude vyhlásená na jeseň 2017, pričom podmienkou bude, aby vytvorené partnerstvo pozostávalo z partnerov z aspoň dvoch krajín a môžu byť podporené najviac tri projekty za každú prioritnú oblasť dunajskej stratégie. Na prípravu jedného projektu bude možné využiť najviac 50 tis. eur.  Koordinátori jednotlivých prioritných oblastí vydajú deklaráciu, že projekt je v súlade s dunajskou stratégiou.
 
V súvislosti s vyhlásením výzvy Seed Money Facility sa dňa 27. septembra 2017 vo Viedni uskutoční podujatie organizované Dunajským nadnárodným programom, na ktorom budú žiadateľom objasnené všetky aspekty financovania prípravy projektov z tohto nástroja. Program podujatia a registrácia je na stránke www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/877