Konflikt UA, vyjadrenie TRIO

  • 28.02.2022

Vážení národní koordinátori EUSDR,
vážení koordinátori prioritných oblastí EUSDR,
vážení kolegovia z DG REGIO a DTP,
 
Predsednícke TRIO1 v Stratégii EÚ pre dunajský región dôrazne odsudzuje nevyprovokovanú, nezákonnú a nespravodlivú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vojenské činy porušujú medzinárodné právo a dohody a podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu. Tieto činy spôsobujú predovšetkým straty na životoch a utrpenie obyvateľov Ukrajiny.
 
EUSDR predstavuje slobodu, mier a spoluprácu s cieľom zlepšiť život ľudí v dunajskom regióne. Ukrajina je suverénnym štátom a rovnocenným partnerom medzi 14 členskými štátmi EUSDR pozdĺž Dunaja, od Čierneho lesa po Čierne more.
 
Predsednícke TRIO v EUSDR vyjadruje svoju solidaritu s ľudom Ukrajiny a vyzýva na okamžité ukončenie nepriateľských akcií a hľadanie riešení diplomatickou cestou. Obete a ničenie regiónov sa musia okamžite zastaviť.
 
EUSDR stojí pri ľuďoch, priateľoch a partneroch na Ukrajine.
 


1 Slovakia, Ukraine and Slovenia