Kontakt

Adresa MIRRI SR:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Tower 115,
Pribinova 4195/25,
811 09 BratislavaIng.  Michal Blaškonárodný koordinátor dunajskej stratégie                                                                       
riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce
Telefón: 02/2092 8493
E-mail: michal.blasko@vicepremier.gov.sk
Adresa: Štefánikova 15 811 05 Bratislava
 

Národný kontaktný bod

Odbor programov nadnárodnej spolupráce
E-mail: danubestrategy@vlada.gov.sk
Adresa: Štefánikova 15,  811 05, Bratislava
 
RNDr. František Koločány – oddelenie riadenia programov nadnárodnej spolupráce
Telefón:   02/2092 8494
E-mail: frantisek.kolocany@vlada.gov.sk

RNDr. Ivan Zemko – oddelenie riadenia programov nadnárodnej spolupráce      
Telefón:  02/2092 8516
E-mail: ivan.zemko@vlada.gov.sk
 
 

Dátum poslednej aktualizácie: 05.03.2021 34