Národný koordinátor dunajskej stratégie v SR

Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce
Telefón: 02/209 25 952
E-mail: michal.blasko@vlada.gov.sk
Úrad vlády SR
Pozícia národného koordinátora bola vytvorená na podnet Európskej komisie vo všetkých zainteresovaných členských štátoch dunajského regiónu. Národný koordinátor administratívne riadi a koordinuje implementáciu Stratégie v SR.  18866