Nové inšpirácie pre environmentálnu dopravu na Dunaji

  • 20.11.2018

Vo štvrtok 22.novembra 2018 sa v  hoteli Apollo v  Bratislave uskutoční   konferencia Danube logistics meet bioeconomy, ktorá spojí zainteresované subjekty zo sektora dopravy pozdĺž Dunajskej vodnej cesty, vnútroštátne orgány, spoločnosti na výrobu biomasy / bioenergie a iné organizácie, aby preskúmali možnosti a silné stránky prepojenia logistiky a bio-ekonomiky v dunajskom regióne.
 
Konferencia, ktorú v rámci projektu ENERGY BARGE, realizovanom prostredníctvom financovania z INTERREG Dunajský nadnárodný program, organizuje Slovenská plavba a prístavy a.s.,  prinesie odlišný pohľad na logistiku Dunaja a jej často prehliadané problémy. Hlavnými piliermi konferencie sú odborné prezentácie a náhľad na perspektívy rôznych zainteresovaných strán, príležitosť diskutovať o problémoch a silných stránkach dunajskej logistiky, a to aj individuálne, ako aj príležitosť nadviazať nové profesionálne vzťahy.
 
Konferencie sa zúčastní aj Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR – národného koordinátora Dunajského nadnárodného programu,  ktorý bude hovoriť o dunajskej stratégii ako o horizontálnej  stratégii opierajúcej sa o integrovaný prístup do všetkých neenvironmentálnych oblastí (doprava, energetika, hospodársky rast, cestovný ruch) a environmentálnych oblastí (voda, pôda, vzduch, biodiverzita), ako aj o akčnom pláne stratégie, ktorého revízia je aktuálna v najbližšom období.
 
Program konferencie je zverejnený  na stránke: www.danube.vlada.gov.sk.
 
Informácie o projekte ENERGY BARGE: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/energy-barge.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk