Otvorená registrácia na 7. výročné fórum dunajskej stratégie

  • 10.08.2018

V dňoch 18. až 19. októbra 2018 sa v Sofii uskutoční 7. výročné fórum  Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré spoločne organizuje Ministerstvo pre miestny rozvoj a verejné práce Bulharskej republiky a Európska komisia. Hlavnou témou fóra bude rozvoj cestovného ruchu ako predpoklad hospodárskeho rastu a územnej súdržnosti. Na podujatí budú prezentované aj doterajšie úspechy Dunajského nadnárodného programu a pripravovaná tretia výzva programu.  Vzhľadom na očakávaný vysoký záujem o túto udalosť odporúčame záujemcom čo najskoršiu registráciu. Bližšie informácie o podujatí vrátane možnosti registrácie nájdu záujemcovia na stránke fóra https://www.7danube-forum-sofia.eu/.