Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová vystúpila na Výročnom fóre Stratégie EÚ pre región Baltského mora

  • 29.09.2021

V dňoch 27.9. – 30.10.2021 sa vo virtuálnom priestore uskutočňuje 12. Výročné fórum Stratégie EÚ pre región Baltského mora, ktoré organizuje Ministerstvo zahraničných vecí Litvy. Témou výročného fóra je „zelená“ obnova. Podujatie je zamerané na podporu zelenej transformácie v regióne Baltského mora prostredníctvom úzkeho partnerstva a aktívnejšieho zapojenia zainteresovaných strán, najmä mládeže a miestnych komunít. Hlavným princípom výročného fóra baltskej stratégie v roku 2021 sú synergie. V kontexte nedávnych výziev (pandémia COVID-19, zelená a digitálna transformácia) je potrebné spojiť sily, aby sa dosiahli synergie medzi národnou úrovňou a regionálnou, medzi rôznymi politikami, makroregionálnymi stratégiami a zainteresovanými subjektmi.

28. septembra 2021 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie zamerané na úlohu makroregionálnych stratégií pri tvorbe európskych politík. Na zasadnutí vystúpila aj podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. Vo svojom vystúpení poukázala na priority slovenského predsedníctva dunajskej stratégie, potrebu výraznejšieho definovania potrieb regiónov vo vzťahu k EÚ a opísala niektoré iniciatívy, ktoré považujeme z hľadiska výkonu nášho predsedníctva za najdôležitejšie. Z tohto pohľadu zdôraznila nevyhnutnosť reálneho zapracovania makroregionálnych stratégií do programov kohéznej politiky EÚ, aby sa tak výsledky stratégií stali viditeľnými aj pre širokú verejnosť.

Na zasadnutí sa okrem slovenskej vicepremiérky zúčastnili aj komisárka Elisa Ferreira, zástupca ministra zahraničných vecí Litvy Arnoldas Pranckevičius a zástupkyňa ministra európskych a zahraničných vecí Albánska Megi Fino. Podujatie moderoval Normunds Popens, zástupca generálneho riaditeľa DG REGIO v Európskej komisii.