Príklady úspešných projektov

Činnosti spolupráce v rámci dunajskej stratégie sa zameriavajú na štyri piliere: prepojenie regiónu; ochrana životného prostredia; budovanie prosperity prostredníctvom bezpečnosti a budovania kapacít; a posilňovanie sociálno-ekonomických hľadísk. V každom pilieri sa konkrétna spolupráca sústreďuje na konkrétne prioritné oblasti. Po šiestich rokoch vykonávania zreteľne vidieť výrazné úspechy.

Zrealizované projekty dosvedčujú prínos dunajskej stratégie a slúžia ako ďalšia motivácia na pokračovanie v spolupráci po tejto úspešnej trase s cieľom prispieť k vyrovnanému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu v dunajskej oblasti.

Projekty realizované v rámci štyroch pilierov dunajskej stratégie

  1. Prepojenie regiónu
  2. Ochrana životného prostredia
  3. Budovanie prosperity
  4. Posilnenie regiónu
 
Bližší popis uvedených projektov je uvedený v publikácii Stratégia podunajskej oblasti: úspešné príbehy na tomto odkaze:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/danube/documents/eusdr_success_stories_sk.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2017 18870