Prioritná oblasť 10 – Zvýšenie inštitucionálnej kapacity a spolupráce

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Rakúsko (mesto Viedeň) spolu so Slovinskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 10 sú:
  • zlepšenie verejnej správy;
  • dosiahnutie 80 % zastúpenia zúčastnených krajín stratégie z verejného sektora (národných, lokálnych a regionálnych inštitúcií), ako aj organizácií z neziskového sektora na podujatiach EUSDR;
  • podpora až 25 % členov zastúpenia „Urban platform Danube region“ s cieľom výmeny informácií prostredníctvom implementácie mestských projektov;
  • zvýšenie priemernej miery čerpania fondov EÚ.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – Slovenská republika má zastúpenie v riadiacej skupine prostredníctvom Ministerstva vnútra SR.
Michaela Gajdošová - člen riadiacej skupiny – Ministerstvo vnútra SR
Telefón: +421 2 509 44 601
E-mail: michaela.gajdosova@minv.sk
https://www.danube-capacitycooperation.eu/
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18883