Prioritná oblasť 11 – Rozširovanie bezpečnosti

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Bulharsko v spolupráci s Nemeckom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 11 sú:
  • obranná bezpečnosť – rozšírenie spolupráce polície s cieľom zvýšenia bezpečnosti a potláčania organizovaného zločinu v krajinách stratégie, ako aj posilnenie boja proti teroristickým hrozbám;
  • rozvoj dlhodobej strategickej spolupráce medzi inštitúciami vymožiteľnosti práva v dunajskej oblasti vytváraním nových platforiem spolupráce do roku 2020;
  • zlepšenie výkonu hraničných kontrol, oblasti riadenia výkonu inšpekcií  a ostatných konzulárnych oblastí v dunajskom regióne;
  • propagácia právneho poriadku a boja proti korupcii.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – za Slovenskú republiku sa zasadnutí riadiacej skupiny zúčastňuje zástupca Národnej kriminálnej agentúry.
Adrián Havelka - člen riadiacej skupiny
Národná kriminálna agentúra
E-mail: adrian.havelka@minv.sk
https://www.danube-security.eu/
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18884