Prioritná oblasť 2 - Podpora udržateľných zdrojov

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Česká republika v spolupráci s Maďarskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 2 sú:
  • koordinácia regionálnych energetických politík v rôznych oblastiach s cieľom maximálneho využitia potenciálu integrovaného trhu s energiou;
  • prispievanie k integrácii energetických trhov krajín mimo EÚ a ich podpora pri implementácii právnych predpisov EÚ (acquis) v oblasti energetiky,
  • spustenie špičkového technologického vývoja, ktorý zvýši energetickú účinnosť regiónu a zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (člen riadiacej skupiny) - zodpovednou inštitúciou v SR za implementáciu prioritnej oblasti je Ministerstvo hospodárstva SR.
Stanislava Tomášeková - Ministerstvo hospodárstva SR - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2/48 547 961              
E-mail: stanislava.tomasekova@mhsr.sk
https://www.danube-energy.eu/
 
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18875