Prioritná oblasť 7 – Rozvoj vedomostnej spoločnosti

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Slovenská republika spolu so Srbskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 7 sú:
  • zvýšenie efektívnosti investície do vedy a výskumu prostredníctvom vytvorenia koordinačnej platformy pre spoločné financovanie s cieľom realizácie minimálne 2 aktivít každý rok;
  • zvýšenie počtu spolupodieľajúcich sa publikácií v regióne o 15 % do roku 2020;
  • rozvíjať stratégiu RIS3 v regióne do roku 2020;
  • rozšíriť spoluprácu v oblasti vedy a výskumu s cieľom dosiahnutia 20 % akademickej mobility regiónu do roku 2020;
  • zvýšiť počet žiadostí o patentovanie v oblasti vedy a výskumu o 20 %.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – Slovenská republika je  prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zodpovednou inštitúciou za koordináciu prioritnej oblasti.
Štefan Chudoba - koordinátor prioritnej oblasti (PAC) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Telefón: +421 2/59 374 111
E-mail: stefan.chudoba@minedu.sk
 
Ľubica Pitlová - člen riadiacej skupiny - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Telefón: + 421 2 59 374 741
E-mail: lubica.pitlova@minedu.sk
 
Jaroslava Szüdi - člen riadiacej skupiny - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Telefón: +421 2 59 37 4 724
E-mail: jaroslava.szudi@minedu.sk
 
https://www.danubeknowledgesociety.eu/
https://www.minedu.sk/dunajska-strategia/
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18880