Slovenská republika opäť povedie Stratégiu EÚ pre dunajský región

  • 01.11.2020

Slovenská republika sa stane predsedajúcou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región (dunajská stratégia). Svojho predsedníctva sa ujme od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021. Tejto náročnej odbornej, ale aj politickej úlohy sa Slovensko iniciatívne chopilo už druhýkrát, čím si vyslúžilo uznanie partnerských krajín dunajského regiónu. (Prvé predsedníctvo bolo v roku 2016)
 
 Formálne prevzatie predsedníctva sa konalo, 28. októbra 2020, počas 7. Dunajskej parlamentnej konferencie   v Záhrebe, na ktorej veľvyslanec Slovenska v Chorvátsku Peter Susko doslova prevzal „kormidlo“ dunajskej stratégie od ministerky regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska Nataše Tramišak. Bolo to práve Chorvátsko, ktoré stratégiu úspešne viedlo v uplynulom roku.
 
V neľahkom období súčasnej korona krízy si Slovensko stanovilo ambiciózne ciele, ktoré chce počas svojho predsedníctva spolu s partnermi presadzovať. Z tematického hľadiska ide najmä o digitalizáciu, inovácie, zmenu klímy a ochranu biodiverzity. Okrem toho bude snahou Slovenska  aj   posilnenie spolupráce subjektov zapojených do implementácie stratégie. Hlavnou úlohou však bude pokračovať v úsilí o zapracovanie cieľov dunajskej stratégie do fondov EÚ v nadchádzajúcom programovom období.
 
Bližšie informácie o plánoch Slovenska počas predsedníctva dunajskej stratégie nájdete tu.
 
Bližšie informácie o udalosti https://twitter.com/petersusko1.

Fotogaléria