Slovensko spoluorganizátorom 11. výročného fóra dunajskej stratégie

  • 01.08.2022Po roku 2016 bolo v roku 2021 Slovensko už druhýkrát predsedníckou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región a v dňoch 26. - 27. októbra 2021 sa v Bratislave v hybridnom formáte uskutočnilo jubilejne, desiate, výročné fórum stratégie. V rámci tohto vrcholného odborno-politického podujatia prevzal viceminister pre európsku integráciu Ukrajiny Ihor Korkhovyi z rúk podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej predsedníctvo stratégie na rok 2022.
 
Ukrajina sa tak stala prvou nečlenskou krajinou EÚ, ktorá predsedá dunajskej stratégii, čím sa naplnil jeden z cieľov slovenského predsedníctva – podpora nečlenských štátov EÚ pri implementácie dunajskej stratégie. Ukrajina sa stala predsedníckou krajinou na základe vlastnej iniciatívy (podobne ako Slovensko v roku 2021) a vyslala tým jednoznačný signál a výraz odhodlania vydať sa cestou európskej integrácie.
 
Po 24. februári 2022 na niekoľko týždňov ukrajinskí partneri vzhľadom na vojnový stav po ruskej agresii nemohli fakticky vykonávať funkciu predsedníckej krajiny. Hoci Ukrajina po čiastočnej stabilizácii situácie v Kyjeve vykonáva v súčasnosti svoje predsednícke úlohy v plnej miere, je dnes jasné, že usporiadať na jeseň tradičné výročné fórum stratégie na území Ukrajiny je nemysliteľné.
 
V tejto situácii Slovensko Ukrajine ponúklo, že výročné fórum dunajskej stratégie v rámci ukrajinského predsedníctva pomôže predsedníckej krajine zorganizovať na slovenskom území. Po rokovaniach s ukrajinskými partnermi bolo napokon prijaté rozhodnutie, že 11. výročné fórum dunajskej stratégie sa uskutoční 19.-20. októbra 2022 v Košiciach v hybridnom formáte. S ukrajinskou stranou sme sa dohodli, že Slovensko zabezpečí priestory, vrátane technického vybavenia, cateringu a podobne, a ukrajinská strana zabezpečí program fóra, vrátane vysokých predstaviteľov a spíkrov na jednotlivé segmenty fóra.
 
Iniciatíva Slovenska takýmto spôsobom podporiť ukrajinských kolegov je medzi partnerskými krajinami dunajskej stratégie vnímaná ako výraz solidarity a spolupatričnosti s Ukrajinou v ťažkých časoch prebiehajúcej agresie zo strany Ruskej federácie.
 
Predbežný program výročného fóra a predregistračný formulár možno nájsť na https://danube-region.eu/11th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region/