Uskutočnilo sa 6. výročné fórum dunajskej stratégie

  • 06.11.2017

6. výročné fórum EUSDR sa uskutočnilo v dňoch 18.-19. októbra 2017 v Budapešti. Fórum spoluorganizovali Maďarsko a Európska komisia. Tematicky bolo 6. výročné fórum zamerané na otázky konektivity, bezpečnosti a energetiky, pričom v rámci neho sa uskutočnilo aj Výročné podujatie Dunajského nadnárodného programu. Fóra sa zúčastnili vysokí predstavitelia partnerských krajín: maďarský premiér Viktor Orbán, komisári Tibor Navracsics a Corina Cretu, ako aj ministri alebo štátni tajomníci pre zahraničné veci a energetiku z krajín zapojených do dunajskej stratégie.

6. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)