Zagreb 28. októbra 2020 - 7 plenárna konferencia EUSDR

  • 28.10.2020

Gordan Grlić Radman, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí sa v stredu zúčastnil na siedmej parlamentnej konferencii o stratégii EÚ pre dunajskú oblasť (EUSDR), ktorú usporiadal chorvátsky parlament.
 
Zdôraznil  na nej význam Dunaja ako záchranného lana európskeho kontinentu, ktorý spája viac ako 100 miliónov ľudí, ovplyvňuje ich hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj a predstavuje dôležitý integračný faktor samotnej Európskej únie a Európy.
 
„Chorvátsko je presvedčené, že celkový pokrok v Dunajskom regióne si vyžaduje ďalšie posilnenie udržateľného regionálneho rozvoja a vytváranie synergií medzi makroregionálnymi stratégiami a politikou súdržnosti EÚ. V súvislosti s novým finančným výhľadom na roky 2021 - 2027 by som chcel zdôrazniť význam cezhraničného projektu zameraného na zdravotné aspekty, na stimuláciu udržateľného rastu, digitalizáciu a inovácie“, povedal minister.
 
Grlić Radman uviedol, že pandémia koronavírusu postavila pred krajiny EUSDR bezprecedentné výzvy, ale tak tiež ukázala, aké sú kreatívne a do akej miery dokážu rýchlo konať. Podčiarkol, , že COVID-19 nepozná hranice, preto je medzi dunajskými krajinami potrebná solidarita a spolupráca na všetkých úrovniach riadenia.. ““Musíme zostať sústredení, inovatívni, produktívni a efektívni napriek všetkým problémom, ktorým čelíme“, uzatvoril svoj príhovor chorvátsky minister zahraničných vecí. .
 
Chorvátsko prevzalo predsedníctvo EUSDR,  1. novembra 2019, pod heslom „EUSDR - o 10 rokov neskôr“ a v novembri tohto roku ho odovzdá Slovensku.
 
Program predsedníctva Chorvátska mal tri politické ciele: posilnenie úlohy regionálneho rozvoja; vytvorenie synergie medzi makroregionálnymi stratégiami a politikou súdržnosti EÚ; stimulovanie spolupráce s krajinami západného Balkánu a východného partnerstva. Jej hlavnými tematickými cieľmi boli spolupráca medzi vedeckými inštitúciami a ekonomickými aktérmi, ochrana životného prostredia a udržateľný ekonomický rozvoj, vnútrozemské vodné cesty, cestovný ruch a inteligentné dediny, civilná ochrana, a posilnenie kapacít regionálnych a miestnych samospráv.
 
EUSDR je integrovaný rámec spolupráce pre 14 krajín v povodí Dunaja: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina

Fotogaléria