Aktuality

Druhý ročník úspešného „EMBEDDING WEEK“ v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región už budúci týždeň

Podujatie nadväzuje na svoj úspešný prvý ročník, ktorý sa konal v júli 2022. Druhý ročník sa uskutoční už budúci týždeň, od 12. do 16. júna 2023! Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaujímajú o túto tému, sú srdečne pozvané, aby sa zúčastnili na sérii piatich tematických online seminárov...
08.06.2023

11 Annual Forum of the EUSDR - Invitation

Vážení hostia,   Je nám potešením pozvať Vás na 11. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región. Podujatie sa uskutoční 19. – 20. októbra 2022 v Košiciach, v Kulturparku, Kukučínova 2.   PROGRAM A ODKAZ NA REGISTRÁCIU   11. výročnému fóru stratégie EÚ pre dunajský región bude predchádzať...
11.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, cateringu a organizačného a technického zabezpečenia konferencie - 11. výročné fórum dunajskej stratégie“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 527,94 kB) Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 47,08 kB) Príloha č. 2 - Preberací protokol (DOCX, 17,83 kB) Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka (DOCX, 18,76 kB) Príloha č. 4  - Zoznam subdodávateľov (DOCX, 17,06 kB) Zmluva o pos...
28.09.2022

Slovensko spoluorganizátorom 11. výročného fóra dunajskej stratégie

Po roku 2016 bolo v roku 2021 Slovensko už druhýkrát predsedníckou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región a v dňoch 26. - 27. októbra 2021 sa v Bratislave v hybridnom formáte uskutočnilo jubilejne, desiate, výročné fórum stratégie. V rámci tohto vrcholného odborno-politického podujatia pre...
01.08.2022

Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra. V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.   Naša nová adresa j...
29.07.2022

Konflikt UA, vyjadrenie TRIO

Vážení národní koordinátori EUSDR, vážení koordinátori prioritných oblastí EUSDR, vážení kolegovia z DG REGIO a DTP,   Predsednícke TRIO1 v Stratégii EÚ pre dunajský región dôrazne odsudzuje nevyprovokovanú, nezákonnú a nespravodlivú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vojenské ...
28.02.2022

Slovenské predsedníctvo v dunajskej stratégii – live diskusia

Na regionálnej sekcii internetového vysielania denníka SME sa 1. decembra 2021 uskutočnila diskusia zameraná na výsledky slovenského predsedníctva dunajskej stratégie. Na diskusii sa zúčastnili Michal Blaško, národný koordinátor dunajskej stratégie za SR z Ministerstva investícií, regionálneho ro...
22.12.2021

Dunajská stratégia predstavuje príležitosť pre rozvoj regiónu

Slovensko má za sebou ročné predsedníctvo v Dunajskej stratégii a pri tejto príležitosti sa zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v pozícii národného kontaktného bodu Stratégie EÚ pre dunajský región zúčastnili online diskusie. Dunajská...
07.12.2021

10. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región – dôležité posolstvá

V dňoch 26-27/10 sa v Bratislave v hybridnom formáte uskutočnilo 10. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región v rámci SK predsedníctva v tejto stratégii (EUSDR). Prioritami SK PRES boli najmä zlepšenie spolupráce krajín zapojených do stratégie a taktiež tematické oblasti ako zmena klímy, oc...
10.11.2021

Vicepremiérka Remišová: Dunajská stratégia dostala počas slovenského predsedníctva druhý dych

Našimi prioritami bolo zlepšenie spolupráce, klimatické výzvy, ochrana biodiverzity, digitalizácia a inovácie   Európske štáty, ktoré spája Dunaj, chcú užšie spolupracovať pri digitalizácii aj v oblasti ochrany životného prostredia. Jubilejným 10. výročným fórom Slovensko ukončí predsedníctvo v...
27.10.2021
1 2 3 4 »


Archív 31