Aktuality

Cluster Collaboration Laboratory (C2Lab) na Výročnom fóre Stratégie EÚ pre dunajský región

MÁTE DOBRÝ NÁPAD NA KVALITNÝ PROJEKT? CHCELI BY STE NADVIAZAŤ KONTAKTY A SPOZNAŤ NOVÝCH POTENCIÁLNYCH PARTNEROV PRE SPOLUPRÁCU Z DUNAJSKÉHO REGIÓNU? Cluster Collaboration Laboratory (C2Lab) tým správnym miestom pre vás! Ide o interaktívny workshop priamo zameraný na networking, spoznáv...
07.09.2023

Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ 2023

V dňoch 24.-28. apríla 2023 sa už po štvrtý krát uskutočnil Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ v hybridnom formáte v Bruseli pod heslom Transformáciou k prosperite.   Od pondelka do stredy (24.-26. apríla 2023) sa konalo celkovo deväť stretnutí zainteresovaných strán (stakeholder sessions): ...
20.06.2023

Stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie v slovinskom Brde pri Kranju v máji 2023

Ďalšie stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie za slovinského predsedníctva sa uskutočnilo 16. mája 2023 v Brde pri Kranju. Témami rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MIRRI SR, boli: Informácia o súčasných aktivitách a plánovaných podujatiach plánovaných do konc...
20.06.2023

Druhý ročník úspešného „EMBEDDING WEEK“ v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región už budúci týždeň

Podujatie nadväzuje na svoj úspešný prvý ročník, ktorý sa konal v júli 2022. Druhý ročník sa uskutoční už budúci týždeň, od 12. do 16. júna 2023! Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaujímajú o túto tému, sú srdečne pozvané, aby sa zúčastnili na sérii piatich tematických online seminárov...
08.06.2023

11 Annual Forum of the EUSDR - Invitation

Vážení hostia,   Je nám potešením pozvať Vás na 11. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región. Podujatie sa uskutoční 19. – 20. októbra 2022 v Košiciach, v Kulturparku, Kukučínova 2.   PROGRAM A ODKAZ NA REGISTRÁCIU   11. výročnému fóru stratégie EÚ pre dunajský región bude predchádzať...
11.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, cateringu a organizačného a technického zabezpečenia konferencie - 11. výročné fórum dunajskej stratégie“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 527,94 kB) Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 47,08 kB) Príloha č. 2 - Preberací protokol (DOCX, 17,83 kB) Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka (DOCX, 18,76 kB) Príloha č. 4  - Zoznam subdodávateľov (DOCX, 17,06 kB) Zmluva o pos...
28.09.2022

Slovensko spoluorganizátorom 11. výročného fóra dunajskej stratégie

Po roku 2016 bolo v roku 2021 Slovensko už druhýkrát predsedníckou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región a v dňoch 26. - 27. októbra 2021 sa v Bratislave v hybridnom formáte uskutočnilo jubilejne, desiate, výročné fórum stratégie. V rámci tohto vrcholného odborno-politického podujatia pre...
01.08.2022

Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra. V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.   Naša nová adresa j...
29.07.2022

Konflikt UA, vyjadrenie TRIO

Vážení národní koordinátori EUSDR, vážení koordinátori prioritných oblastí EUSDR, vážení kolegovia z DG REGIO a DTP,   Predsednícke TRIO1 v Stratégii EÚ pre dunajský región dôrazne odsudzuje nevyprovokovanú, nezákonnú a nespravodlivú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vojenské ...
28.02.2022

Slovenské predsedníctvo v dunajskej stratégii – live diskusia

Na regionálnej sekcii internetového vysielania denníka SME sa 1. decembra 2021 uskutočnila diskusia zameraná na výsledky slovenského predsedníctva dunajskej stratégie. Na diskusii sa zúčastnili Michal Blaško, národný koordinátor dunajskej stratégie za SR z Ministerstva investícií, regionálneho ro...
22.12.2021
1 2 3 4 »


Archív 31