Aktuality

Slovenské predsedníctvo v dunajskej stratégii – live diskusia

Na regionálnej sekcii internetového vysielania denníka SME sa 1. decembra 2021 uskutočnila diskusia zameraná na výsledky slovenského predsedníctva dunajskej stratégie. Na diskusii sa zúčastnili Michal Blaško, národný koordinátor dunajskej stratégie za SR z Ministerstva investícií, regionálneho ro...
22.12.2021

Dunajská stratégia predstavuje príležitosť pre rozvoj regiónu

Slovensko má za sebou ročné predsedníctvo v Dunajskej stratégii a pri tejto príležitosti sa zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v pozícii národného kontaktného bodu Stratégie EÚ pre dunajský región zúčastnili online diskusie. Dunajská...
07.12.2021

10. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región – dôležité posolstvá

V dňoch 26-27/10 sa v Bratislave v hybridnom formáte uskutočnilo 10. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región v rámci SK predsedníctva v tejto stratégii (EUSDR). Prioritami SK PRES boli najmä zlepšenie spolupráce krajín zapojených do stratégie a taktiež tematické oblasti ako zmena klímy, oc...
10.11.2021

Vicepremiérka Remišová: Dunajská stratégia dostala počas slovenského predsedníctva druhý dych

Našimi prioritami bolo zlepšenie spolupráce, klimatické výzvy, ochrana biodiverzity, digitalizácia a inovácie   Európske štáty, ktoré spája Dunaj, chcú užšie spolupracovať pri digitalizácii aj v oblasti ochrany životného prostredia. Jubilejným 10. výročným fórom Slovensko ukončí predsedníctvo v...
27.10.2021

Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová vystúpila na Výročnom fóre Stratégie EÚ pre región Baltského mora

V dňoch 27.9. – 30.10.2021 sa vo virtuálnom priestore uskutočňuje 12. Výročné fórum Stratégie EÚ pre región Baltského mora, ktoré organizuje Ministerstvo zahraničných vecí Litvy. Témou výročného fóra je „zelená“ obnova. Podujatie je zamerané na podporu zelenej transformácie v regióne Baltského mo...
29.09.2021

EUSDR Thematic Conference on Innovation and Digitization

Inovácie a digitalizácia sú jednou z priorít slovenského predsedníctva v stratégii EÚ pre dunajský región. Táto téma sleduje koncept Európskej únie - zelenej a digitálnej transformácie, ktorá by mala v konečnom dôsledku viesť ku klimatickej neutralite. Dňa 22. septembra sa slovenské predsedníctvo...
22.09.2021

EUSDR Thematic Event on Climate Change and Water Management

V krajinách podunajského regiónu teraz vzniká mnoho iniciatív označených ako „prispôsobenie sa zmene klímy“. Svedčí to o rastúcom povedomí za posledné desaťročie o tom, ako dôležitá je adaptačná zložka v mnohých sektoroch hospodárstva. Už existujú pozitívne príbehy a prvé ponaučenia zo zavedenia ...
22.09.2021

Krajiny dunajského regiónu pomáhajú Ukrajine pri prevzatí štafety v predsedníctve Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)

Slovenské predsedníctvo EUSDR spolu s Bodom dunajskej stratégie, DG REGIO a bývalým chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali tri stretnutia zamerané na podporu tímu ukrajinského národného koordinátora pri príprave budúceho ukrajinského predsedníctva EUSDR, ktoré sa začne v novembri tohto ro...
27.04.2021

Ukrajina bude ako prvý nečlenský štát EÚ predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť (EUSDR) v roku 2022

17. februára 2021 prijali zúčastnené štáty EUSDR jednomyseľné rozhodnutie a schválili predsedníctvo Ukrajiny v Stratégii EÚ pre dunajský región. Ukrajina tak ako prvá krajina mimo EÚ prevezme predsednícku štafetu, a to od novembra 2021 do novembra 2022. Dunajský región čelí podobne ako iné mak...
05.03.2021

Téma embeddingu má samostatnú pracovnú skupinu

Po dlhšej pauze, vyvolanej najmä pandémiou COVID-19, sa 22. januára 2021 konalo v poradí už tretie online stretnutie pracovnej skupiny dunajskej stratégie pre zapracovanie cieľov stratégie do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EMB-DR Task Force). Johan Magnusson, zástupca Európsk...
22.01.2021
1 2 3 »


Archív 31